DIALOG WEWNĘTRZNY | #MENTALNEPORACHUNKI – Sportgang
DIALOG WEWNĘTRZNY | #MENTALNEPORACHUNKI
Bartosz Kałużny

Autor: Bartosz Kałużny

18.04.2019

DIALOG WEWNĘTRZNY | #MENTALNEPORACHUNKI

Dialog wewnętrzny – jak ważna jest umiejętność rozmowy z samym sobą

 

Dialog wewnętrzny to nic innego jak wypowiedziane przez zawodnika w myślach lub werbalnie słowa oraz zwroty, które kierowane są do niego samego. Najczęściej przybierają one formę rozmowy z samym sobą, jak i monologu. Faktem jest, że każdy z nas używa dialogu wewnętrznego w większym lub mniejszym stopniu każdego dnia, nie tylko w czasie treningu czy zawodów. Nie każdy jest tego świadomy, a uświadomienie sobie faktu występowania dialogu wewnętrznego jest kluczowe w zrozumieniu jak bardzo może wpłynąć na odczucia i zachowania. Wszystko co sobie mówisz ma ogromną moc i przekłada się na Twoje działanie. Dlatego swoje myśli możesz wykorzystać w celu poprawy wyników sportowych oraz innych aspektów życia.

W psychologii wyróżnia się dwa typy dialogu wewnętrznego: pozytywny i negatywny.

Pozytywne komunikaty to te, które wywołują pozytywne reakcje emocjonalne i oczywiście są bardziej pożądane zwłaszcza w sporcie. Z kolei negatywne stwierdzenia natychmiast wywołują niechciane i nieproduktywne reakcje emocjonalne. Przyjrzyj się poniższym przykładom:

Pozytywny: (myśl) Potrafię to zrobić – (reakcja emocjonalna) ekscytacja – (reakcja fizyczna) rozluźnienie mięśni

Negatywny: (myśl) co będzie, jeśli mi się nie uda – (reakcja emocjonalna) podenerwowanie – (reakcja fizyczna) spięcie mięśni

Ten prosty przykład pokazał w jaki sposób myśli wpływają bezpośrednio na reakcje fizyczną co ma przełożenie na aktualny poziom fizyczny reprezentowany przez zawodnika.

 

W pracy nad dialogiem wewnętrznym punktem wyjścia jest zawsze sytuacja w jakiej się znajdujesz. To ona inicjuje schemat myślowy, który wywołuje reakcję emocjonalną. Upraszczając możemy posłużyć się modelem opracowanym przez psychologa Alberta Eliisa:

  1. Zdarzenie inicjujące
  2. Przekonanie
  3. Konsekwencje

Najważniejsze w powyższym modelu jest Twoje przekonanie co do zaistniałej sytuacji. To ono określa Twoją reakcję na zdarzenie inicjujące. Obiektywnie patrząc zaistniała sytuacja nie ma na Ciebie żadnego wpływu. Źródłem reakcji jest to co o niej myślisz i mówisz. A przecież to Ty kontrolujesz swoje myśli. Znaczy to tyle, że żaden przeciwnik ani sędzia nie może Cię wyprowadzić z równowagi bez Twojego przyzwolenia.

 

Jak zatem zacząć pracować nad pozytywnym dialogiem wewnętrznym?

 

Ćwiczenie 1.

Podstawową kwestią jest obserwacja swojego dialogu wewnętrznego i uświadomienie sobie na jakim poziomie jesteś. Wypisz sobie 10 sytuacji z wybranego dnia, kiedy zauważyłeś rozmowę z samym sobą i opisz co w danym momencie sobie mówiłeś. Bardzo ważne! Nie staraj się na siłę kontrolować swojego dialogu wewnętrznego, po prostu bądź bezstronnym obserwatorem.

Następnie zauważ czego najczęściej dotyczy Twój dialog wewnętrzny? Jaki ma charakter?

 

Ćwiczenie 2.

Jeśli w swoim dialogu wewnętrznym zauważyłeś negatywne komunikaty, to teraz wybierz 5 z nich i spróbuj je przekształcić w zdania pozytywne. Po ćwiczeniu postaraj się zaobserwować, jak zmienia się Twoje nastawienie.

 

Ćwiczenie 3.

Stwórz tabelę i w pierwszej kolumnie wypisz sytuacje takie jak: wyjście na trening, rozgrzewka, ćwiczenia techniczne, ćwiczenia wytrzymałościowe, odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami i zakończenie treningu. Możesz dodać też sytuacje charakterystyczne dla Twojego sportu. W drugiej kolumnie wypisz przykłady występującego dialogu wewnętrznego. Stwórz drugą tabelę, w której wypiszesz sytuacje startowe: droga na zawody, podczas rozgrzewki, 2 minuty przed startem, na początku startu, w połowie, po zakończeniu startu, po powrocie do domu. Dodaj teraz do sytuacji startowych przykłady występującego dialogu wewnętrznego.

W kolejnej części tego ćwiczenia dopisz do każdej z sytuacji wzorowe dialogi wewnętrzne, które wykorzystasz podczas najbliższych treningów i zawodów.

Zadanie to ma pomóc Ci w sytuacji stresowej zapanować nad własnymi myślami.

 

Ćwiczenie 4.

Do dialogu wewnętrznego należą również słowa/zdania, które wykorzystujesz m.in. do motywacji czy koncentracji. Stwórz po 5 komunikatów w czterech kategoriach: motywujące, uspokajające, instruktażowe i koncentrujące. Postaraj się zapamiętać choć kilka wypracowanych zdań z każdej kategorii i wypróbuj przy najbliższej okazji ich skuteczność. Pamiętaj, że to od twojej oceny sytuacji i samopoczucia zależeć będzie, jakiego rodzaju komunikaty zastosujesz.

 

Pamiętaj, że Twój mózg jest posłuszny temu w co wierzysz, natomiast Twoje ciało posłuszne jest mózgowi. Także uważaj w co wierzysz, bo to może się spełnić J